Kościewicz, D. (2021). Polityka gromadzenia zbiorów elektronicznych – przegląd procedur i możliwości ich modernizacji. Studium przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 9–21. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6769