Stępień, J. (2022). Facebook, Instagram, a może blog? Gdzie promują się biblioteki?. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 23–35. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6770