Laska, N. . (2021). "Echo Studni" jako przykład twórczej aktywizacji kulturalno-społecznej młodzieży w ramach działań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 37–45. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6771