Gwizdała, I. (2022). Rola teatru w świadczeniu usług bibliotecznych dla młodego odbiorcy na przykładzie biblioteki publicznej. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 47–63. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6772