Gawryluk, A., Lewińska, R. ., & Wojdyła, J. (2022). Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie biblioteką otwartych drzwi. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 65–74. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6773