Formela, S. . (2021). Rola biblioteki w przestrzeni miejskiej na przykładzie Biblioteki Manhattan w Gdańsku. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 75–86. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6774