Bobrowska, A. (2022). Instrumenty promocji książek stosowane przez trójmiejskie wydawnictwa – wyniki badania. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 87–114. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6775