Szewczenko, M. (2022). Projekty digitalizacji zbiorów bibliotek na Ukrainie. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 149–160. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6778