Wojciechowska, M. (2022). Zbiory europejskie z obszaru nauk humanistycznych, społecznych oraz sztuki w Bibliotece Kongresu. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 161–172. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6779