Wojciechowska, M. (2021). Konferencje i seminaria polskie. Zarządzanie Biblioteką, (1(13), 203–206. Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6784