KOZIARA, A. Zarządzanie zasobami technicznymi Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. System RFID jako serce usług bibliotecznych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji. Zarządzanie Biblioteką, [S. l.], n. 1(8), p. 31–49, 2016. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1238. Acesso em: 15 sie. 2022.