KUBÓW, S. Rola menedżera biblioteki w rozwoju zawodowym pracowników. Zarządzanie Biblioteką, [S. l.], n. 1(2), p. 35–42, 2010. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1753. Acesso em: 24 mar. 2023.