Jarocki, Mariusz. 2016. „Oczekiwania klientów Bibliotek Wobec rozwiązań Mobilnych dostępnych W Serwisach Informacyjno-Bibliotecznych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8) (lipiec):9-17. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1235.