Paul, Magdalena. 2016. „Wpływ społeczny Bibliotek Publicznych – Badania I Dobre Praktyki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8) (lipiec):18-30. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1236.