Koziara, Andrzej. 2016. „Zarządzanie Zasobami Technicznymi Centrum Informacji Naukowej I Biblioteki Akademickiej W Katowicach. System RFID Jako Serce usług Bibliotecznych. Rozwiązania Techniczne I Organizacyjne Oraz Zasady bezpieczeństwa Eksploatacji”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8) (lipiec):31-49. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1238.