Adaszyńska, Ewa. 2016. „Biblioteka Akademicka Jako Skutecznie I Sprawnie działająca Organizacja. Ujęcie Teoretyczne”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8) (lipiec):50-69. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1239.