Rudera, Piotr. 2016. „Konferencje I Seminaria Polskie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(8) (lipiec):183-86. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1254.