Piotrowska, Ewa. 2015. „Biblioteki I Bibliotekarstwo W Turcji”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(7) (lipiec):109-21. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1265.