Fernandes, Janice. 2017. „Biblioteki Publiczne W Wielkiej Brytanii – Wizja przyszłości”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(9) (lipiec):85-93. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1646.