Wojciechowska, Maja. 2012. „Kształtowanie Pozycji Bibliotek Na Rynku usług Informacyjnych I Edukacyjnych Wskutek działań Lobbingowych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(4) (lipiec):41-60. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1717.