Yilidiz, Asiye Kakirman. 2012. „Podnoszenie jakości usług I Satysfakcji użytkowników. Wskazówki Na przykładzie Polskich Bibliotek Akademickich”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(4) (lipiec):113-24. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1723.