Wojciechowska, Maja. 2011. „Merchandising – Wizualna Promocja Biblioteki. Wprowadzenie Do Problematyki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(3) (lipiec):63-85. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1737.