Wojciechowska, Maja. 2011. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi W Bibliotece”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(3) (lipiec):159-67. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1744.