Wojciechowska, Maja. 2010. „Marketing Elektroniczny Biblioteki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2) (lipiec):43-55. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1754.