Bułdak, Alicja, i Anna Buszta. 2010. „Z Erasmusem Do Bibliotek Europejskich. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2) (lipiec):99-107. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1758.