Karciarz, Magdalena. 2010. „Biblioteki Akademickie: W środowisku Naukowym, We wspólnocie Uniwersyteckiej, W społeczności Lokalnej. Zapis Dyskusji Podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Wyższych Szkół Niepaństwowych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(2) (lipiec):149-57. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1764.