Wojciechowska, Maja. 2009. „Biznesplan W działalności Biblioteki”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(1) (luty):155-58. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1786.