Szczygłowska, Lidia. 2018. „Ewolucja Bibliotek Akademickich. Konteksty Przemian I Rozwoju współczesnych Instytucji Bibliotecznych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10) (lipiec):9-23. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3544.