Kamińska, Joanna. 2018. „Problemy zarządzania I Marketingu Na łamach Polskich Czasopism Bibliotekoznawczych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10) (lipiec):61-74. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3547.