Żołędowska-Król, Beata. 2018. „Recepcja Zagranicznych Publikacji Z Zakresu zarządzania Bibliotekami W Polskim czasopiśmiennictwie Dwudziestolecia międzywojennego”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10) (lipiec):75-82. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3548.