Olczak-Kardas, Monika. 2018. „Funkcje Fachowych Czasopism Dla Bibliotekarzy (na Wybranych przykładach)”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10) (lipiec):83-94. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3549.