Morris, Alicia. 2018. „Partycypacja Biura Praw Autorskich W kształtowaniu Egzemplarza obowiązkowego I Zasobu Biblioteki Kongresu”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(10) (lipiec):109-17. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/3551.