Górska-Marchewka, Katarzyna, i Elżbieta Ryszka. 2019. „Motywatory Jako Instrument Kierowania Kadrą Bibliotek. Wyniki Badań Ankietowych W województwie śląskim”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11) (październik):29-34. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4686.