Ubysz, Dorota, Iwona Fryzowska-Chrobot, i Wojciech Giermaziak. 2019. „Baza Tez-MeSH Jako Efektywne narzędzie Do Opracowania Rzeczowego I Wyszukiwania Informacji Z Zakresu Medycyny I Nauk Pokrewnych”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11) (październik):59-73. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4690.