Pędich, Marcin. 2019. „Wymiar «Unikanie niepewności» W Architekturze Bibliotek. Analiza Wybranych Nowych budynków Bibliotecznych W byłych Niemczech Wschodnich”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11) (październik):125-48. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4694.