Piotrowska, Ewa. 2019. „Biblioteki W Albanii I Kosowie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(11) (październik):149-59. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/4695.