Kościewicz, Dawid. 2022. „Polityka Gromadzenia zbiorów Elektronicznych – przegląd Procedur I możliwości Ich Modernizacji. Studium Przypadku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13) (marzec):9-21. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6769.