Szewczenko, Maryna. 2022. „Projekty Digitalizacji zbiorów Bibliotek Na Ukrainie”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13) (marzec):149-60. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6778.