Wojciechowska, Maja. 2022. „Zbiory Europejskie Z Obszaru Nauk Humanistycznych, społecznych Oraz Sztuki W Bibliotece Kongresu”. Zarządzanie Biblioteką, nr 1(13) (marzec):161-72. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/6779.