Jarocki, M. (2016) „Oczekiwania klientów bibliotek wobec rozwiązań mobilnych dostępnych w serwisach informacyjno-bibliotecznych”, Zarządzanie Biblioteką, (1(8), s. 9–17. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1235 (Udostępniono: 13 sierpień 2022).