Paul, M. (2016) „Wpływ społeczny bibliotek publicznych – badania i dobre praktyki”, Zarządzanie Biblioteką, (1(8), s. 18–30. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1236 (Udostępniono: 11 sierpień 2022).