Koziara, A. (2016) „Zarządzanie zasobami technicznymi Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. System RFID jako serce usług bibliotecznych. Rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa eksploatacji”, Zarządzanie Biblioteką, (1(8), s. 31–49. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1238 (Udostępniono: 15 sierpień 2022).