Adaszyńska, E. (2016) „Biblioteka akademicka jako skutecznie i sprawnie działająca organizacja. Ujęcie teoretyczne”, Zarządzanie Biblioteką, (1(8), s. 50–69. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1239 (Udostępniono: 17 sierpień 2022).