Szkudlarek, M. (2016) „Wykorzystanie mediów akademickich do rozpowszechniania informacji na temat bibliotek akademickich (na przykładzie bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego)”, Zarządzanie Biblioteką, (1(8), s. 70–79. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1240 (Udostępniono: 13 sierpień 2022).