Kamińska, J. (2016) „Rozmowa z Bogną Dobrakowską, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach”, Zarządzanie Biblioteką, (1(8), s. 169–174. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1251 (Udostępniono: 15 sierpień 2022).