Bartosiak, K. i Banaszewski, K. (2017) „Podejście doceniające jako metoda badawcza w bibliotece”, Zarządzanie Biblioteką, (1(9), s. 28–36. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1641 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).