Rudnicka, E. (2017) „Eksperyment Searle’a a odbiór komunikatów w porozumiewaniu pionowym w bibliotece akademickiej”, Zarządzanie Biblioteką, (1(9), s. 69–81. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1645 (Udostępniono: 7 grudzień 2022).