Fernandes, J. (2017) „Biblioteki publiczne w Wielkiej Brytanii – wizja przyszłości”, Zarządzanie Biblioteką, (1(9), s. 85–93. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1646 (Udostępniono: 2 grudzień 2022).