Błach, M. (2017) „Biblioteka dla Erasmusa? Działania bibliotek uniwersyteckich na rzecz międzynarodowej społeczności akademickiej”, Zarządzanie Biblioteką, (1(9), s. 121–131. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1649 (Udostępniono: 10 grudzień 2023).