Bogdańska, B. (2017) „Publikacje polskie”, Zarządzanie Biblioteką, (1(9), s. 151–152. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1671 (Udostępniono: 11 grudzień 2023).